top of page


Tekijät

 

Dirica Groupin avainhenkilöillä on vahva ja pitkäaikainen kokemus liikkumiseen kytkeytyvien toimialojen johtotehtävistä, tietojenkäsittelystä, riskienhallinnasta, tulosalueiden mittaroinnista, analysoinnista ja raportoinnista sekä liiketoiminnan konsultoinnista ja sääntelystä.

 

Arvot, missio ja visio 

Toimintaamme ohjaa yhteinen arvopohja, johon perustuvalla missiolla tähdätään asetetun vision toteutumiseen.  

ARVOT

Toimimme yhteistyössä jatkuvan oppimisen periaattein kestävän kasvun saavuttamiseksi.

VISIO

MISSIO

VISIO

Olemme toimintasektorimme johtava toimija.

MISSIO

Luomme tiedonkäytöllä luotettavia ja arvoa luovia ratkaisuja koko yhteiskunnalle.

ARVOT

bottom of page