top of page


Toimintatapamme

 

 

Tavoitteena on tuottaa kestävän liikkumisen ekosysteemissä optimoituja ratkaisuja.

 

Yhteistyö

 

Arvon tuottaminen tapahtuu yhteistyössä yksilöiden, yritysten ja viranomaisten kanssa. 

Tiedonhallinta

 

Toiminnan perustana on tehokas tiedonhallinta. Tietoturvallisuus on painopistealueemme.

Tuloksellisuus

 

Kestävällä liikkumisella tuotetaan konkreettisia hyötyjä, jotka ovat mitattavissa rahassa.

bottom of page