top of page


Tavoitteemme

  

 

Tavoitteenamme on liikkumisen keinoin terveydelle, ympäristölle ja taloudelle arvoa tuottava toiminta. 

Terveys

Terveys- ja hyvinvointihaasteet edellyttävät ennaltaehkäisevien toimintamallien käyttöä. Tutkimukset osoittavat aktiivisen liikkumisen tuottavan merkittäviä terveyshyötyjä. 

Ympäristö

 

Uusia toimintamalleja tarvitaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Nykyisin käytössä olevat liikkumiseen liittyvät mekanismit eivät ole riittäviä. 

Talous 

Terveydelle ja ympäristölle asetettujen kestävyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu positiivisella tavalla koko kansantalouteen ja sen kilpailukykyyn.

  

bottom of page