top of page


Tavoite

 

Tavoitteenamme on luoda edellytyksiä kestävämpään liikkumiseen.  

Kehitämme kaikkia sidosryhmiä hyödyttäviä työkaluja puhtaampaan, terveellisempään ja taloudellisempaan liikkumiseen paremman hyvinvoinnin mahdollistamiseksi.

f

 

Ympäristö
Terveys
Talous

Hyvinvointi

bottom of page