top of page


Tavoite

 

Tavoitteenamme on terveyteen, ympäristöön ja talouteen liittyvien hyötyjen synnyttäminen kestävän liikkumisen keinoin.

Terveys

Terveys- ja ympäristöhaasteet edellyttävät proaktiivisten toimintamallien käyttöä.

Ympäristö

 

Nopeita toimenpiteitä tarvitaan erityisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Talous 

Kestävyystavoitteiden saavuttaminen heijastuu positiivisella tavalla koko kansantalouteen.

 

bottom of page