top of page


Toimintatapa

Tuotamme terveyteen, ympäristöön ja talouteen liittyviä hyötyjä kestävän liikkumisen keinoin.

 

Yhteistyö

 

Arvon tuottaminen tapahtuu yhteistyössä yksilöiden ja organisaatioiden sekä yksityisten ja julkisten palveluntuottajien kanssa. 

Tiedonhallinta

 

Toiminnan perustana on kokonaisvaltainen tiedonhallinta.

Tuloksellisuus

 

Kestävällä liikkumisella tuotetaan konkreettisia ja mitattavia hyötyjä.

bottom of page